Yhdistys

Keski-Suomen Keittiömestarit ry

Keski-Suomen Keittiömestarit ry on perustettu vuonna 1987.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää suomalaista ja erityisesti alueellista ruokakulttuuria. Yhdistys järjestää jäsenistölleen koulutusta, ruokakulttuurimatkoja ja ammattialaan liittyvää kanssakäymistä. Yhdistys tukee vuosittain hyvin menestyneitä kokkiopiskelijoita ja osallistuu aktiivisesti alan koulutuksen kehittämiseen.

Yhdistyksen jäsenet toimivat esimies- ja asiantuntijatehtävissä tai opetustehtävissä matkailu- ja ravitsemisalalla, julkisen sektorin ruokapalveluissa, ruoan alku- ja jalostustuotannossa sekä yksityisyrittäjinä. Yhdistyksellä on yhteistyökumppaneita, joiden edustamat yritykset ja yhteisöt tukevat yhdistyksen toimintaa.

Keski-Suomen Keittiömestarit ry on Suomen Keittiömestarit ry:n jäsen. Suomalaiseen kattojärjestöön kuuluu yli 1000 alan ammattilaista.

Suomen Keittiömestarit ry. kuuluu Pohjoismaiseen Keittiömestariliittoon (NKF- Nordisk Kökkenchef Fédération) sekä Keittiömestareiden  Maailmanliittoon (WACS – Word Association of Chefs Societies).

Yhdistyksen osoite:
Keski-Suomen Keittiömestarit ry/ Kati Lemiläinen
Laajavuorentie 8 B 33
40740 Jyväskylä