Toimintakertomus 2020

KESKI-SUOMEN KEITTIÖMESTARIT ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2020                    

 TAUSTA

Keski-Suomen Keittiömestarit ry. on vuonna 1987 perustettu yhdistys. Yhdistys kuuluu valtakunnalliseen Suomen Keittiömestareiden yhdistykseen, johon kuuluu yli 1300 jäsentä. Yhdistys on Pohjoismaiden keittiömestareiden (NKF) ja Keittiömestareiden Maailmanliiton (WACS) jäsen.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää suomalaista ja erityisesti alueellista ruokakulttuuria. Keski-Suomen Keittiömestarit ry on 34 vuotta toiminut yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää jäsentensä ammattitaitoa ja tietoa sekä vahvistaa alan tunnettavuutta ja myönteistä mainetta. Yhdistys järjestää erilaista toimintaa, tekee varainhankintaa yhteistyössä yhteistyökumppaneidensa kanssa toimintansa tukemiseksi.

 

Yhdistyksen osoite ja yhteystiedot:

Keski – Suomen Keittiömestarit ry

Joni Sippola

Hirsitie 1

41160 Tikkakoski

Etusivu

 

Hallitus 2020

Yhdistyksen hallitukseen kuului 7 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä.

Joni Sippola, puheenjohtaja, tiedottaja

Helmut Rauniaho, varapuheenjohtaja

Tuija Kirmanen, sihteeri

Kati Lemiläinen, rahastonhoitaja

Francesco Tagliente, jäsen

Jarkko Mäkelä, jäsen

Markku Aittola, jäsen

Riitta Palho, varajäsen

Anne Hiekkataipale, varajäsen

Laura Veijonen, varajäsen

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut Kirsi Kangasaho ja varatoiminnantarkastajana Kirsi Porkkala.

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

 Kokoukset

  1. kokous 13.1.2020 Hotelli Alba, Jyväskylä
  2. kokous 17.2.2020 Ravintola Priimus, Jyväskylä
  3. vuosikokous 8.6.2020, Ravintola Salvia Compass Group Finland Oy, Jyväskylä
  4. kokous 17.8.2020, Hotelli Verso, Jyväskylä
  5. kokous 21.9.2020, Nettiresta, Jyväskylä
  6. kokous 17.10.2020, Hotelli Verso, Jyväskylä
  7. kokous 7.12.2020, WhatApp-kokous, Jyväskylä

Kuukausikokouksia on pidetty eri yrityksissä ja yhteistyökumppanit ovat olleet mukana kokouksissa esittelemässä tuotteitaan. Osallistujien määrä kokouksissa on vaihdellut 10 – 20 osallistujan välillä. Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille kokousjärjestelyistä ja tarjoiluista.

Hallitus on kokoontunut 3 kertaa toimintavuoden aikana. Hallitus on pitänyt WhatsApp – kokouksia aina tarvittaessa.

Kuukausikokousten pöytäkirjat on lähetetty jäsenistölle sähköpostilla ja lisäksi ne on luettu aina jokaisen uuden kokouksen aluksi.

 

Yhdistyksen jäsenet

 Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 52 varsinaista henkilöjäsentä, 2 henkilökannatusjäsen ja 9 yhteistyökumppania eli kannatusjäsentä.

 

 TALOUS

Yhdistyksen talous on kohtalainen. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla sekä tapahtumista saaduilla myyntituotoilla.

Vuonna 2020 yhdistyksen jäsenmaksua päätettiin pudottaa vallitsevan Korona-tilanteen ja siitä seuranneen ravintola-alaa kohdanneen ahdingon vuoksi. Jäsenmaksu yhdistyksen varsinaisille jäsenille ja henkilökannatusjäsenille on ollut kaksikymmentä (20€) euroa ja yhteisökannatus jäsenmaksu sataviisikymmentä (150€) euroa vuonna 2020.

Rahaa on käytetty sääntöjen mukaiseen toimintaan ja päätökset rahan käytöstä on tehty hallituksen kokouksissa sekä kuukausikokouksissa. Yhdistyksen tilitoimistona on toiminut Keski-Suomen Taloushallinto Oy, Leena Holmstedt.

 

 TAPAHTUMAT JA TOIMINTA

 Kuukausikokouksien yhteydessä on yleensä ollut yhteistyökumppanien erilaisia koulutuksia ja tuotteiden esittelyä. Lisäksi olemme vuoden aikana järjestäneet yleensä ainakin yhden virkistysillan jäsenistölle ja osallistuneet vuorovuosina SKM:n Liittopäiville.

                     

  • Helmikuussa yhdistyksen jäseniä osallistui Pirkanmaan Keittiömestareiden järjestämille Liittopäiville Tampereella.

 

  • Syyskuun kuukausikokouksessa Nettirestalla Robot Coupe, Nettiresta ja Jätskilä esittelivät toimintaansa.

 

  • SKM:n etänä järjestettyyn syyskokoukseen osallistuivat Joni Sippola ja Riitta Palho.

Vuonna 2020 maailman laajuinen Korona-pandemia ja siihen liittyvät yleiset kokoontumisia koskevat rajoitukset peruuttivat kaiken muun suunnitellun toiminnan.

 

 TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA

 

Yhdistyksen toiminnasta on ollut tietoa Chef´s liitteessä, joka ilmestyy Aromi lehden välissä sekä uutiskirjeessä. Aromi-lehti on toimitettu jäsenistölle jäsenetuna.

 

Yhdistyksen jäsenet ovat olleet esille sekä yhdistystoiminnan että oman työnsä johdosta paikallisissa lehdissä ja tiedotusvälineissä. Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu jo aiemmin mainitussa Chefs lehdessä ja uutiskirjeessä. Yhdistyksen internet sivut löytyvät os. http://www.kskeittiomestarit.fi/ sekä Facebookista ”Keski-Suomen keittiömestarit ry”. WWW-sivujen kautta toimiva sähköposti on aina yhdistyksen kulloisellakin sihteerillä. Internetsivujen päivittäjänä toimii puheenjohtaja, tiedottaja Joni Sippola. Sivulle myös päivitetään uudet kuvat aina tilaisuuksien jälkeen.

 

HUOMIONOSOITUKSET, AMMATTIKUNNAN TUNNUKSET JA PALKINNOT

 Helmikuun Liittopäivillä Tampereella yhdistyksen jäseniä myös palkittiin:

Martti Lehtinen palkittiin Venäjän keittiömestareitten korkeimmalla kunniamerkillä, Pertti Asikainen kultaisella Gordon Bleulla, Anne Rantanen, Juha Lehtonen ja Joni Sippola

Gordon Bleulla sekä Kirsi Porkkala pronssisella Gordon Bleulla.

Yhdistys luovutti stipendit Gradian kokki- ja tarjoilijaopiskelijalle ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston kokkiopiskelijalle.

Yhdistyksen jäsenten merkkipäivämuistamisista: jäseniä muistetaan 50-vuotispäivänä 50 €:llä, 60-vuotispäivänä 60€:llä ja 70-vuotispäivänä 70:llä eurolla sekä kuohuviinipullolla ja kukilla.

 

YHTEISTOIMINTA MUIDEN YHDISTYSTEN JA YHTEISÖJEN KANSSA

Yhteistyötä on tehty yhteistyökumppaneiden ja alan oppilaitosten kanssa; Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Gradia, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Jyväskylän Rotisseurit ry.

 

MUU TOIMINTA

Lisäksi yksittäiset jäsenet antaneet asiantuntija-apuaan ruokaan liittyvissä asioissa.   

 

KIITOKSET

 Lämmin kiitos eri yrityksille, yhteisöille ja muille yhteistyökumppaneille yhdistyksen toiminnan tukemisesta ja yhteistyöstä. Kiitämme toimintaa järjestäneitä aktiivisia jäseniä ja kaikkia tapahtumiin osallistuneita henkilöitä.

 

Vuonna 2020 toimintaa vaikeutti suuresti maailman laajuinen Korona-pandemia. Monet kuukausikokoukset jouduttiin perumaan samoin suunnitellut tapahtumat ja talkoot. Pidimme vain toiminnan kannalta pakolliset kokoukset pandemian niin salliessa.

 

Vuosi 2021 on lähtenyt liikkeelle samoissa merkeissä, Koronan varjostaessa toimintaa. Tulevalle toimintavuodelle ollaan suunnittelemassa monenlaista toimintaa, mutta niiden toteutuminen on tässä vaiheessa vielä epävarmaa.

 

Jyväskylässä 10.2.2021

Keski-Suomen Keittiömestarit ry

hallitus

Joni Sippola

puheenjohtaja