KESKI-SUOMEN KEITTIÖMESTARIT ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2017               

TAUSTA

Keski-Suomen Keittiömestarit ry. on vuonna 1987 perustettu yhdistys. Yhdistys kuuluu valtakunnalliseen Suomen Keittiömestareiden yhdistykseen, johon kuuluu yli 1300 jäsentä. Yhdistys on Pohjoismaiden keittiömestareiden (NKF) ja Keittiömestareiden Maailmanliiton (WACS) jäsen.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää suomalaista ja erityisesti alueellista ruokakulttuuria. Keski-Suomen Keittiömestarit ry on 30 vuotta toiminut yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää jäsentensä ammattitaitoa ja tietoa sekä vahvistaa alan tunnettavuutta ja myönteistä mainetta. Yhdistys järjestää erilaista toimintaa, tekee varainhankintaa yhteistyössä yhteistyökumppaneidensa kanssa toimintansa tukemiseksi.

Yhdistyksen talouskehitys on ollut positiivinen ja olemme saaneet kerättyä toimintakatetta.

Yhdistyksen osoite ja yhteystiedot:

Keski – Suomen Keittiömestarit ry

Anne Rantanen

Taulumäentie 45

40200 Jyväskylä

 

Hallitus 2017

Yhdistyksen hallitukseen kuului 7 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä.

Anne Rantanen, puheenjohtaja

Helmut Rauniaho, varapuheenjohtaja

Lotta Hirvanen, sihteeri

Kati Lemiläinen, rahastonhoitaja

Jaana Mononen, jäsen

Mikko Ruth, jäsen

Tommi Lindholm, jäsen

Juha Lehtonen, varajäsen

Joni Sippola, varajäsen, yhdistyksen nettivastaava

Anne Hiekkataipale, varajäsen

Harry Lilienkampf on toiminut hallituksen jäsenenä kunniapuheenjohtajan ominaisuudessa.

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut Malla Haveri-Heikkilä ja varatoiminnantarkastajana Riitta Palho.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

 

 1. kokous 10.1.2017 ABC Hirvaskangas, Äänekoski
 2. kokous 13.2.2017 Ab Chipsters Food Oy, Harry Tiitinen, Jyväskylä
 3. vuosikokous 28.3.2017, Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
 4. kokous 27.4.2017, Koski Food, Art Gelato, Kanavuori, Jyväskylä
 5. kokous 23.5.2017, Amica Ravintola Aimo, Jyväskylä
 6. kokous 14.6.2017, Peurunka rantasauna, kesäkaudenavajaiset, Laukaa
 7. kokous 10.8.2017, Koiviston Seuratalo, Äänekoski
 8. kokous 4.9.2017, Ravintola Priimus, Jyväskylä
 9. kokous 9.10.2017 Jamk, Jyväskylä
 10. kokous 6.11.2017 Hotelli Alba, Jyväskylä

Kuukausikokouksia on pidetty eri yrityksissä ja oppilaitoksissa ja yhteistyökumppanit ovat olleet mukana kokouksissa esittelemässä tuotteitaan.  Osallistujien määrä kokouksissa on vaihdellut 12-25 osallistujan välillä. Kiitokset oppilaitoksille ja yhteistyökumppaneille kokousjärjestelyistä ja tarjoiluista.

Hallitus on kokoontunut 10 kertaa toimintavuoden aikana. Vuosi oli yhdistyksen 30-vuotis juhlavuosi. Hallitus kokoontui juhlatoimikuntana 9 kertaa, jolloin mukana kokouksissa olivat myös Harry Lilienkampf ja Martti Lehtinen. Hallitus on pitänyt whats up- kokouksia aina tarvittaessa.

Kuukausikokousten pöytäkirjat on lähetetty jäsenistölle. Hallituksen pöytäkirjat on lähetetty hallituksen jäsenille ja varajäsenille.

Yhdistyksen jäsenet

 Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 69 varsinaista henkilöjäsentä, 2 henkilökannatusjäsen ja 27 yhteistyökumppania eli kannatusjäsentä.

 TALOUS

Yhdistyksen talous on kohtalainen. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla sekä tapahtumista saaduilla myyntituotoilla.

2017 jäsenmaksu yhdistyksen varsinaisille jäsenille ja henkilökannatusjäsenille on ollut viisikymmentä (50€) euroa ja yhteisökannatus jäsenmaksu sataviisikymmentä (150€) euroa. Lisäksi on peritty 1 €:n laskutuslisä.

Yhtenä vuoden 2017 painopistealueena oli talouden tasapainon ylläpitäminen ja sen myötä tarkka kulujen seuranta ja tarkempi merkintä. Yhdistys hankki syksyllä 2017 käteisrahan tallennuskortin sekä pankkikortin, jonka käyttöoikeus on rahastonhoitaja Kati Lemiläisellä.

Rahaa on käytetty sääntöjen mukaiseen toimintaan ja päätökset rahan käytöstä on tehty hallituksen kokouksissa sekä kuukausikokouksissa. Yhdistyksen tilitoimistona on toiminut tammikuusta lokakuuhun Taloushallinta Uniikki/Sanna Mikkola ja lokakuusta eteenpäin Keski-Suomen Taloushallinto Oy, Heidi Pantsu.

TAPAHTUMAT JA TOIMINTA

 Kuukausikokouksien yhteydessä on ollut yhteistyökumppanien erilaisista koulutuksista ja tuotteiden esittelyä.

 •  Osallistuttiin 27.4.2017 wemmi-markkinoiden yhteydessä pidettyyn kansanedustajien ja päättäjien kokkauskisaan tuomareina. Tuomareina toimivat Martti Lehtinen, Harry Lilienkampf ja Anne Rantanen
 • Toukokuun 5. järjestettiin yhdessä paistinkääntäjien kanssa Syödään yhdessä, Grillikauden avajaiset, ravintola Vesilinnassa.
 • Toukokuussa teimme sopimuksen Etelä-Konneveden Ruokaelämyksiä hankeen kanssa. Mestarit kouluttavat hankkeen yrittäjiä. Touko-kesäkuussa ensimmäiset ruokalistasuunnittelun koulutukset. Kouluttajana sihteeri Lotta Hirvanen.
 • Kesäkuun 7. Pidimme villiyrttikoulutuksen, Euroja ja elämyksiä hankkeen yrittäjille ja toimijoille. Kouluttajana Anne Rantanen.
 • NKF kongressiin Lahteen osallistui kuusi mestaria Keski-Suomesta. Tilaisuudessa työskentelivät myös kokkimaajoukkueen jäsenet, Keski-Suomesta mestarimme Juha Lehtonen.
 • Osallistuimme Jamkin organisoimaan kokkaukseen päättäjien kanssa 13.6. ja 15.6. Tilaisuudessa mestarit pääsivät kertomaan näkemyksiään tämän hetken askarruttaviin asioihin.
 • Kesäkauden avajaiset 3.6. pidettiin Kylpylähotelli Peurungan rantasaunalla. Mahtavista tarjoiluista vastasivat mestarit Mikko Ruuth ja Timo Frondelius.
 • 8.2017 vietettiin valtakunnallista Syödään yhdessä päivää. Järjestimme yhdessä paistinkääntäjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa maailman suurimmat kyläjuhlat Koiviston Seuratalolla. Mukana järjestelyissä olivat myös oppilaitokset AO ja Poke, opiskelijoineen.
 • Syyskuun 8. järjestimme yhteistyökumppaneiden kanssa Maaseutugaalan tarjottavat ja tarjoilun kylpylähotelli Summassaaressa, Saarijärvellä. Mukana järjestelyissä olivat myös oppilaitokset AO ja Poke, opiskelijoineen.
 • Ween Maan Wiljaa eli Wemmi-tapahtumaan 16-17.9.2017 osallistuttiin perinteisin tuottein (lohikeitto, ohukaiset kermavaahdolla ja hillolla sekä mustikkakukko). Tapahtuma onnistui hyvin ja oli myös tuottoisa. Mukana eri tehtävissä 15 mestaria. Martti Lehtinen toimi yhdistyksen edustajana ”Käsin tehty ruoka” kisassa tuomarina.
 • Lokakuussa vietettiin valtakunnallista Chef´s day-päivää. Keski-Suomen Keittiömestarit järjestivät juhlalounaan Äänekosken palvelutalossa. Tilaisuus oli todella lämminhenkinen. Meidät otettiin lämpimästi vastaan.
 • Mestarit (8) olivat mukana Biotuotetehtaan avajaisissa Äänekoskella 18.10.2017
 • Tampereen yhdistyksen jäljestämään ”Herkkupöytään” osallistuivat yhdistyksen edustajina Leena Pölkki, Anne Rantanen, Harry Lilienkampf ja Martti Lehtinen 28.10.2017.
 • SKM:n syyskokoukseen Jyväskylässä osallistuivat Anne Rantanen ja Harry Lilienkampf
 • 11.2017 Keski-Suomen Keittiömestarit viettivät 30-vuotis juhlaa hotelli Albassa kutsuvieraiden, yhteistyökumppaneiden ja jäsenten kanssa. Tilaisuus oli lämminhenkinen. Lämmin kiitos Yhteistyökumppanille ja järjestelyihin osallistuneille.

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUTOIMINTA

 Yhdistyksen toiminnasta on ollut tietoa Chef´s liitteessä, joka ilmestyy Aromi lehden välissä sekä uutiskirjeessä. Aromi-lehti on toimitettu jäsenistölle jäsenetuna.

 Yhdistyksen jäsenet ovat olleet esille sekä yhdistystoiminnan että oman työnsä johdosta paikallisissa lehdissä ja tiedotusvälineissä. Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu jo aiemmin mainitussa Chefs lehdessä ja uutiskirjeessä. Yhdistyksen internet sivut uusittiin kuluvana toimintavuonna 2017. WWW-sivut löytyvät os. http://www.kskeittiomestarit.fi/ sekä Facebook työtila  ”Keski-Suomen keittiömestarit ry” WWW-sivujen kautta toimiva sähköposti ilmestyy aina yhdistyksen kulloisellakin sihteerillä. Internetsivujen päivittäjän toimii Joni Sippola. Sivulle myös päivitetään uudet kuvat aina tilaisuuksien jälkeen.

 HUOMIONOSOITUKSET, AMMATTIKUNNAN TUNNUKSET JA PALKINNOT

Yhdistys luovutti stipendit Jyväskylän ammattiopiston kokki- ja tarjoilijaopiskelijalle ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston kokkiopiskelijalle.

Marraskuun kuukausikokouksessa päätettiin yhdistyksen jäsenten merkkipäivämuistamisista: jäseniä muistetaan 50-vuotispäivänä 50 €:llä, 60-vuotispäivänä 60€:llä ja 70-vuotispäivänä 70:llä eurolla.

Yhdistyksen 30-vuotis juhlassa Suomen Keittiömestarit ry ja Keski-Suomen Keittiömestarit uusivat kunniakäädyt yhdistyksen kunniajäsenille, yksikönjohtaja Saara Kotamäelle ja hotellinjohtaja Paavo Laitiselle. Suomen Keittiömestarit ry ja Keski-Suomen Keittiömestarit ry myönsi kunniajäsenyyden ja käädyt Kamarineuvos Erkki Fredriksonille. Yhdistys myönsi kannattajajäsenyyden ja käädyt myyntineuvottelija Seppo Valkeiselle ja avainasiakaspäällikölle Matti Kortenelle.

YHTEISTOIMINTA MUIDEN YHDISTYSTEN JA YHTEISÖJEN KANSSA

 Yhteistyötä on tehty yhteistyökumppaneiden ja alan oppilaitosten kanssa; Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattiopisto, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Koiviston kylä yhdistys ry, Jyväskylän Paistinkääntäjät ry.

MUU TOIMINTA

Lisäksi yksittäiset jäsenet ovat omalla aktiivisella toiminnallaan hoitaneet ja järjestäneet erilaisia ruokatapahtumia ja antaneet asiantuntija-apua ruokaan liittyvissä asioissa.   

 KIITOKSET

 Lämmin kiitos eri yrityksille, yhteisöille ja muille yhteistyökumppaneille yhdistyksen toiminnan tukemisesta ja yhteistyöstä. Kiitämme toimintaa järjestäneitä aktiivisia jäseniä ja kaikkia tapahtumiin osallistuneita henkilöitä.

Vuosi 2017 oli tapahtumarikas ja aktiivinen. Kuluvana vuonna järjestimme ja osallistuimme aktiivisesti erityyppisiin tilaisuuksiin. Keski-Suomen Keittiömestarit juhlivat 30-vuotista taivaltaan ja Suomi juhli 100-vuottaan. Juhlat näkyivät pitkin vuotta toiminnassamme.

Tuleva vuosi on lähtenyt vauhdilla liikkeelle ja uusia ajatuksia toiminnan kehittämiseksi on jo syntynyt useita. Toivomme edelleen aktiivista ja tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Jyväskylässä 19.2.2018

Keski-Suomen Keittiömestarit ry

hallitus

Anne Rantanen

puheenjohtaja

« Toiminta