WACSin kunniajäsenyys Martti Lehtiselle

Keittiömestari Martti Lehtiselle myönnettiin Maailman Keittiömestariliiton eli WACSin (World Association of Chefs Societies) kunniajäsenyys Uudessa Seelannissa 12-16. maaliskuuta 2006 pidetyssä WACSin kongressissa

.

Helmikuussa Suomen Keittiömestarit ry:n puheenjohtajan paikan jättänyt Martti Lehtinen sai kunniajäsenyyden ansioistaan järjestön eteen tehdystä työstä. Lehtinen on auttanut Baltian alueen maiden kansallisia keittiömestariyhdistyksiä niiden toiminnan kehittämisessä ja saanut heitä liittymään maailmanliittoon. Tämän työn tuloksena muun muassa Viro, Liettua ja Valkovenäjä hyväksyttiin Uuden Seelannin kongressissa WACSin jäsenmaiksi.

 Suomeen on aiemmin myönnetty ainoastaan yksi kunniajäsenyys edesmenneelle pitkäaikaiselle Suomen Keittiömestarit ry:n puheenjohtajalle keittiömestari Osmo Norhalle. Kunniajäsenyys myönnetään WACSin aluepuheenjohtajan anomuksesta erityisen ansioituneille jäsenille.