Väitös: Kansanomaisen keittämisen taito

Keski-Suomen keittiömestariyhdistyksen jäsen
FM Maarit Knuuttilan etnologian väitöskirjan
”Kansanomainen keittämisen taito”

9.12.2006 Väitös:
Keittämisen taito on arjen alkemiaa

Maarit Knuuttila tutki väitöstyössään kansanomaista keittämisen taitoa 150 vuoden aikana. Lähteinä ovat olleet suomalaiset keittokirjat 1850-luvulta nykyaikaan, muistelukirjoitukset lapsuuden ruokatavoista sekä haastatteluaineisto. Tutkimus asettuu arjen ja perinteiden kontekstiin kuvaten tapoja, joilla keittiönaisten kansa on vastannut arjen haasteisiin muuttuvissa historiallisissa, yhteiskunnallisissa ja sosiaalisissa tilanteissa.